Pomysł

Stworzyliśmy PAP DECO, ponieważ zobaczyliśmy, że brakuje na rynku produktu do dekoracji ścian dla osób, które kochają i doceniają piękno.PAP DECO to ekskluzywny produkt wykonany w 100% z mosiądzu, tradycyjną technologią odlewniczą.
Nasz produkt sprawi, że zwykła ściana stanie się dziełem sztuki. 

Idea

We have created PAP DECO because we have seen the lack of a wall decoration product for people who love and appreciate beauty. PAP DECO is an exclusive product made of 100% brass, using traditional casting technology.
Our product will make the ordinary wall become a work of art.
Technologia

PAP DECO wykonujemy technologią odlewniczą - piaskową oraz woskową. 
Technologia ta polega na zalewaniu uprzednio przygotowanych form ciekłym metalem, który po zastygnięciu i obróbce staje się PAP DECO

Technology

PAP DECO is made of sand- and wax-casting technology. 
This technology consists in priming preprepared forms with liquid metal, which becomes PAP DECO after being solidified and treated.
Produkt

PAP DECO wykonujemy z mosiądzu technologią odlewniczą. Wszystkie elementy wykonujemy ręcznie. Wszystkie wzory starannie projektujemy tak, że po naklejeniu na ścianie tworzą wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju kompozycję. Ważnym elementem w finalnym odbiorze jest światło, które wydobywa piękno naszego produktu.
Chcesz stworzyć prestiżowe i wyjątkowe wnętrze? PAP DECO jest dla Ciebie!  

Product

PAP DECO is made of brass casting technology. All elements are made by hand. All designs are carefully designed so that when glued to the wall create a unique and unique composition. An important element in the final reception is the light that brings out the beauty of our product.
Want to create a prestigious and unique interior? PAP DECO is for you!
Czyszczenie

Wszystkie nasza Panele zabezpieczamy bezbarwnym lakierem lub tradycyjnie woskiem (w zależności od wzoru), który zabezpiecza nasz produkt. Co jakiś czas można formatki przetrzeć w celu usunięcia zebranego kurzu. Kurz usuwamy szczotką z miękkim włosiem lub za pomocą odkurzacza ze  standardową końcówką  do odkurzania mebli tapicerowanych.
Nasze panele nie są odporne na zarysowania oraz na silne detergenty (np. wybielacze).

Cleaning

All our Panels are secured with a colorless powder coating that protects our product over the years. Every now and then, the formulas can be wiped to remove the collected dust. Dust is removed with a soft-bristle brush or with a vacuum cleaner with a standard vacuum cleaner for upholstered furniture.
Our panels are not scratch resistant and have strong detergents (eg bleachers).
Kolory

Do uzyskania różnych wybarwień PAP DECO używamy powłok galwanicznych. Dzięki temu  PAP DECO może mieć kolor: złoty, srebrny, miedziany.
Możemy również nasze panele wykańczać na błysk czy mat jak również patynować

Colors

PAP DECO is used for many different colors. PAP DECO can be colored gold, silver, copper.
We can also finish our panels on flash or mat as well as pat
Jakość

PAP DECO jest produktem premium i zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi Klienci w sposób szczególny przywiązują wagę do jakości i dbałości wykonania, dlatego jest to dla nas jedną z najważniejszych rzeczy podczas produkcji".
Nasze panele 3D zaprojektowaliśmy i wykonujemy ja sami, dlatego najwyższa jakość kontrolowana jest na każdym etapie produkcji.

Quality

PAP DECO is a premium product and we are aware that our customers pay special attention to the quality of workmanship and that is why it is one of the most important things in our production.
Our 3D panels have been designed and manufactured by ourselves, therefore the highest quality is controlled at every stage of production.
Zamówienia indywidualne

Na indywidualne zamówienie możemy wykonać dowolną wielkość oraz kształt. Możemy również spersonalizować nasz produkt pod zamówienie - jeśli chcesz, żeby na formatce pojawił się np. Twój logotyp - wykonamy to dla Ciebie!

Individual orders

On order we can make any size and shape. We can also personalize our product under the order - if you want the logo to appear on your form - we will do it for you!